Android Callback Sistemi

Android Callback Sistemi Android işletim sistemi üzerinde program geliştirirken nesneleri,metodları bir araya getirerek programın bütününü oluşturuyoruz.Aslında bu tüm nesne yönelik dillerde geçerli olan bir durum. Programı geliştirirken nesneler arasında objeleri parametre olarak birbirine ulaştırırız.Nesneler arasında işlemler gerçekleşir sonuca varılır ve geri gönderilir.Bazı seneryolarda işlemlerin arasında diğer bir nesneden bir metodu tetiklemek gerekebilir.Bir başka seneryoda ise[…]